เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้ากับ Goods & Raw ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า และเราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซัก หรือ ใช้งานมาก่อน อุปกรณ์ครบสมบูรณ์
  • ติดต่อเราเรื่องการเปลี่ยนสินค้าได้ที่ Line,Facebook Pages โดยต้องได้รับการยืนยันจากทางเราก่อนส่งเปลี่ยนเท่านั้น พร้อมหลักฐานการซื้อสินค้า
  • การเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเรา จะมีค่าใช้จ่ายในส่งสินค้าเปลี่ยนกลับ 100 บาท
  • หากสินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้าสภาพไม่พร้อมต่อการขาย สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
  • ทางร้านไม่รับคืนสินค้า หรือ คืนเงินสดทุกกรณี